Huidtherapie

De huidtherapeut behandelt op verwijzing van een medicus patiënten met een zieke of beschadigde huid. Hij (of zij) is werkzaam binnen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Na behandeling door een huisarts of specialist is vaak nog aanvullende behandeling, verzorging en revalidatie nodig.

Doel van de behandeling door de huidtherapeut is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking in de huid als gevolg van een huidaandoening.

Huidtherapie is een relatief jong beroep. Vanaf 1976 is stelselmatig gewerkt aan een opleiding die voorziet in de benodigde kennis en ervaring. Inmiddels is er al jarenlang een HBO opleiding Huidtherapie aan de Hogeschool van Utrecht en Hogeschool Den Haag. Huidtherapie neemt als paramedisch beroep (2003) nu een niet meer weg te denken plaats in in de gezondheidszorg.

Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut u kan helpen.

Stap voor stap naar een betere huid.
Ongeacht uw specifieke huidprobleem bestaat de aanpak van de huidtherapeut uit een aantal stappen waar u bij het opstellen van het behandelplan nauw wordt betrokken.

Aanpak

  • Onderzoek
  • Behandelplan
  • Behandelingen
  • Aanvullende adviezen
  • Evaluatie

Onderzoek
U begint met een persoonlijk gesprek waarin u uw klachten en verwachtingen naar voren brengt. Samen met de gegevens van de verwijzende arts vormt uw informatie de basis voor het onderzoek van de huidtherapeut.

Behandelplan
De huidtherapeut maakt in nauw overleg met u een behandelplan. De resultaten van het onderzoek zijn daarbij richtinggevend. Indien nodig wordt de verwijzende arts hierbij betrokken.

Behandelingen
Na de vaststelling van het behandelplan volgen de behandelingen. De huidtherapeut beschikt over verschillende technieken en vaardigheden voor onder meer:

Bovendien kunnen de meeste huidtherapeuten borstprothesen, therapeutische elastische kousen aanmeten en voor dermatografie (medische tatoeage) zorgen.

Aanvullende adviezen
Tijdens en na de behandelingen geeft de huidtherapeut adviezen.Deze zijn bedoeld ter ondersteuning van de therapie of ter voorkoming van herhaling van de klacht. De huidtherapeut vertelt u hoe u u zichzelf kunt helpen.

Evaluatie
Voor een succesvolle behandeling is uw motivatie als patiënt onmisbaar.
Tijdens en na de behandelingen wordt samen met de huidtherapeut gekeken of de behandelingen het beoogde effect hebben.