Afspraken

Afspraken / Openingstijden / Telefonische bereikbaarheid

Alle werkdagen geopend van 8.30 uur tot 18.00 uur.

Op werkdagen zijn we vanaf 8.30 uur telefonisch bereikbaar tot 17.45 uur. Op zaterdag en zondag zijn we gesloten. Indien u dringend hulp nodig heeft buiten de openingstijden bel dan: 043-3628672 en spreek een voicemailbericht in.

Tijdens de vakantieperioden zijn we gewoon geopend.

Telefoon

Telefoon 043- 3628672 (concordiastraat 78a)

E-mail

info@huidtherapiemaastricht.nl

Inschrijven

Informatie via de website met tabje “inschrijven”

Eerste consult, het intake gesprek

Wanneer u voor uw eerste afspraak bij de huidtherapeut komt, neemt u, de verwijsbrief van uw arts of specialist en uw verzekeringskaart mee. Vanaf 2009 zijn wij verplicht ook uw burgerservicenummer te noteren. U kunt het beste een kopie van uw identiteitskaart/paspoort meenemen. Tijdens het eerste consult zal de huidtherapeut gedurende 45 minuten een persoonlijk gesprek met u hebben waarin uw klachten, wensen en verwachtingen ten aanzien van de therapie worden besproken. Op basis van informatie en de bevindingen van het huidtherapeutisch onderzoek stelt de huidtherapeut een behandelplan op. Tijdens dit eerste gesprek wordt de betreffende therapie aan u voorgelegd. Het eerste gesprek is informatief en vrijblijvend. Gedurende de behandelcyclus die hierop volgt, zal de huidtherapeut, aanvullend adviezen ten aanzien van zelfmanagement met u doornemen ter ondersteuning onder andere de behandeling en ter voorkoming van herhaling van de klacht.

Afspraken wijzigen/niet nakomen

Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen laat ons dat dan telefonisch of per e-mail weten. Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen laat ons dat dan 24 uren van te voren weten, wij zoeken dan samen met u naar een andere datum. Bij afspraken, die u niet nakomt (no-show) zijn we genoodzaakt 50 % van het tarief in rekening te brengen.

Vergoedingen

Of een huidtherapeutische behandeling door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hangt af van de soort behandeling en uw type verzekering. Doorgaans dient u aanvullend verzekerd te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke rechten op vergoeding u heeft. Indien u verwezen wordt voor de chronische indicatie lymfoedeem worden de eerste 20 behandelingen door uw zorgverkeraar betaald uit uw aanvullende verzekering. Vanaf behandeling 21 wordt de oedeemtherapie vergoed uit de basisverzekering. U komt uitsluitend in aanmerking voor een langdurige behandeling indien er sprake is van primair lymfoedeem of secundair lymfoedeem op basis van destructie lymfatisch weefsel. Huidtherapie Maastricht heeft met alle zorgverzekeraars een samenwerkingscontract met bindende tariefafspraken. In de wachtkamer is een overzicht van de tarieven per zorgverzekeraar zichtbaar opgehangen. Het is ook mogelijk om zonder verwijsbrief bij Huidtherapie Maastricht (Directe toegang Huidtherapie) een afspraak te maken.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP)

Per besluit van 10 oktober 2002 is het beroep huidtherapeut erkend en geregeld ingevolge de Wet art.34. Deze erkenning geeft verplichtingen. Door de regeling van de Wet BIG behoren de huidtherapeuten tot de paramedische beroepsbeoefenaren. Zij worden daarmee geacht te voldoen aan de eisen die aan paramedici worden gesteld. Op de huidtherapeuten is de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ) van toepassing. De WKCZ legt aan paramedische beroepsbeoefenaren de verplichting op een regeling voor klachtenbehandeling te hebben. In de wachtkamer zijn folders over de procedure klachtenregeling.