Aanmeten elastische kous

Het aanmeten van therapeutische elastische kousen kan plaats vinden op locatie Huidtherapie Maastricht.

Om voor het aanmeten van kousen in aanmerking te komen dient u op afspraak mee te nemen: verwijsbrief voorzien van diagnose, verwijsdatum, stempel (huis)arts, uw zorgpasje (bv. van VGZ of CZ), identiteitskaart (of rijbewijs). Indien u eerder kousen heeft gehad dan willen we graag de laatste “declaratiedatum” weten van de laatste kousenverstrekking, dit om te voorkomen dat de nieuwe kousen binnen het termijn van 12 maanden besteld worden. U kunt ons bellen (043-3628672) of e-mailen (info@huidtherapiemaastricht.nl) wanneer u als niet-bezoeker van de praktijk een afspraak wilt maken.

Adviezen rondom het aanmeten van de elastische kous
Hoe vaak moet u elastische kousen dragen?
Hoe trekt u het beste de therapeutische elastische kous(en)aan?
Gebruik en onderhoud van de therapeutische elastische kous

Therapeutische elastische kousen kunnen een uitkomst zijn voor mensen met spataderen, trombose, vermoeide benen en lymfoedeem.Het aanmeten van de elastische kous wordt voornamelijk gedaan indien er sprake is van veneuze of lymfatische aandoeningen aan de ledematen.De behandelingkan alleen beginnenwanneer hetaangedane ledemaatoedeemvrij is.De elastische kousen zijn bedoeld om het vocht (waaronder lymfe)uit deledematen te houden. Omdat lymfoedeem een chronische aandoening is, zal er ook langdurig een behandeling moeten plaatsvinden. Als de oedeemtherapie geslaagd is moet dezeworden afgesloten met een therapeutische elastische kous (TEK). Deze TEK is bedoeld om het verkregen effect te behouden en de lymfafvloed te stimuleren.

Het klachtenpatroon bepaalt tevens welke kous aangemeten wordt. Voor het aanmeten van deelastische kousiseen “formulier verstrekkingen” nodig van de huisarts of specialist.Bij ernstige klachten zal de huidtherapeut terug verwijzen naar de huisarts. Mogelijk is dan verder onderzoek nodig.

Adviezen rondom het aanmeten van de elastische kous

De huidtherapeut kan u gerichte adviezen geven op het gebied vanhet aanmeten van detherapeutisch elastische kous. Sommige mensen denken dan nog aan lelijke dikke kousen en durven daarom niet tot deze oplossing over te gaan. Er zijn momenteel echter tal van mooie kousen beschikbaar. Vraagde huidtherapeut naar de mogelijkheden.

Hoe vaak moet u elastische kousen dragen?

Iemand met oedeem dient de kousen dagelijks te dragen. De kousen worden bij voorkeur ’s morgens direct na het opstaan aangedaan, de benen zijn dan nog niet gezwollen. ’s Avonds voorslapengaan trekt u ze weer uit. In sommigesituaties mogen de kousen zelfs aanblijven gedurende de nacht.

Hoe trekt u het beste de therapeutische elastische kous(en)aan?

Alleen bij kousen zonder teenstuk wordt een gratis aantreksokje meegeleverd. Dit doet u vóór het aantrekken van de kousom de voet, waardoor deze gladder wordt enbeschermt de kous tevens tegen scherpe teennagels. Het aantrekken van de elastische kous(en) gaat nu veel gemakkelijker. Als de kous goed op het been zit, trekt u het aantreksokje onder de elastische kous vandaan.
Een ander aantrekhulpmiddel isde easy-slide,of de mediven 2-in-1 of de medi butler aantrekhulp. Kijk voor meer informatieover aantrekhulpen met het tabje “overige” en dan bij ‘folders’.Bij een lichtere drukklasse kan een pantykousjede oplossing zijn om de kous makkelijker aan te krijgen. Hetaantrekken van zwaardere kousen (klasse II en IV)gaat met rubberen huishoudhandschoenen met een goed profielveel gemakkelijker.Tijdens het aantrekken van de kous heeft u meer grip op de kous met handschoenen dan zonder.

Aantrekinstructie

  • Doe de aantrekhulp over de voet.
  • Trek rubberen handschoenen met profiel aan.
  • Ga met de voet in de kous en trek de kous laagje voor laagje omhoog.
  • Het beste is om eerst de voet goed in de kous te krijgen, hierna de kous bovenaan terug te slaan zodat u de kous verder omhoog kunt trekken aan de dubbelgeslagen stof.
  • Sla als laatste de bovenzijde(siliconenband) terug.
  • Houdt de kous aan de bovenzijde goed vast en trek de aantrekhulp eruit.
  1. Controleer altijd of de siliconenband van de kous rondom goed zit.
  2. Controleer of de kous glad zit, goed over arm of been verdeeld is en of er geen vouwtjes in de kous of siliconenband zitten.

NB. Aantrekfoutjeskunnen stuwingspijnen geven en wondjes maken in de huid.

Folder gebruik en onderhoud van de therapeutische elastische kousen wordt bij levering van de kous(en) verstrekt.