Petra

Praktijkhoudster en huid- en oedeemtherapeut
Afdeling:
Huidtherapie Maastricht

Afgestudeerd in 1993 aan Fontys Hogeschool Eindhoven.

2001-2003 HBO-traject Hogeschool Utrecht (HU) “Bachelor of Health”.

Huidtherapie Maastricht en team:
80% van de activiteiten van de 3 professionals binnen onze praktijk heeft te maken met de oedeemtherapie (MLD, zwachtelen, wondzorg, aanmeten TEK, littekentherapie). Als paramedische zorgprofessionals werken we in een multidisciplinaire setting. We werken samen met verschillende zorgprofessionals zoals de poli dermatologie MUMC+ en de poli plastische chirurgie die maandelijks een multidisciplinair spreekuur heeft waarbij ik ook aanwezig ben. met het MUMC+. In onze praktijk werkt tevens een praktijkondersteuner Huidtherapie.
Bij Huidtherapie Maastricht ligt de nadruk op behandeling van het lymfoedeem en bijkomende huidproblemen. Juist door de paramedische achtergrond kunnen we ook veel betekenen voor de dermacosmetische zorg. Zo is Huid+ een brand(merknaam) van Huidtherapie Maastricht. Huid+ is gericht op een andere doelgroep, met een geheel andere service, denk hierbij aan de lasertherapie, acnetherapie, microneedling, dieptepeelings, behandeling van de ouder wordende huid, camouflagetherapie.
We werken graag samen met jonge mensen met ambitie en drive om zo met elkaar te groeien en veel van elkaar te leren. Iedereen in ons team krijgt de ruimte om zich persoonlijk binnen de organisatie te ontwikkelen. We hebben een goede samenwerking met de twee opleidingsplaatsen voor de huidtherapie, nml Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool. We zien met enige regelmaat derde en vierdejaars studenten die gedurende een aantal weken stage komen lopen. De begeleiding van deze studenten is erg intensief maar het is ook erg leuk om te zien hoe ze groeien in hun stageleerdoelen.
De huidtherapeut is opgeleid om de zieke en beschadigde huid te behandelen en dat vraagt een oordeelkundige houding wanneer een patiënt met een bepaalde aandoening de praktijk bezoekt.
In de praktijk zien we veel oncologische patiënten met huid- en oedeemproblemen. Door jarenlang veel congressen, symposia, nascholingen (ook in buitenland), allerlei workshops gevolgd te hebben heb ik een expertise kunnen opbouwen op het gebied van de oedeemtherapie. Ook mijn medewerksters hebben zich op vergelijkbare wijze hierin verdiept. In onze praktijk organiseer ik regelmatig workshops voor eigen personeel om van elkaar te leren en moeilijke casussen te bespreken. Het gaat niet alleen om het resultaat, maar ook de weg naar het resultaat moet veilig zijn: Kan iets?, Mag het ook? En is het veilig? Alle huidtherapeutische behandelingen worden medisch benaderd en dat geeft meer veiligheid en kwaliteit.
Verder is van belang dat je als zorgprofessional beschikt over een empathisch vermogen, dat je heel goed naar de patiënt kunt luisteren, de klachten in kaart kunt brengen gebaseerd op de achterliggende ziektegeschiedenis en medicatie. Het is ook van belang dat er naar de totale mens gekeken wordt en in die zin zien we de patiënt als een holistische eenheid.

Terug naar overzicht