Diagnose lymfoedeem

Kwaliteit van leven
Verwijscultuur
Lymfoedeemspreekuur

Lymfoedeem is een frequent voorkomende aandoening, maar relatief onbekend bij de medische beroepsgroep. Zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek vormen de basis voor het stellen van een diagnose. Onbehandelde lymfoedemen kunnen op den duur leiden tot ernstige en invaliderende complicaties. De zelfredzaamheid van de patiënt kan in het gedrang komen en er treedt verlies van kwaliteit van leven op. Om het zorgaanbod zo goed als mogelijk op de zorgvraag af te stemmen is een adequate verwijzing naar de oedeemtherapeut noodzakelijk.

Kwaliteit van leven van de patiënt met een lymfoedeem

Lymfoedeem vormt vaak een grillig beeld en heeft een chronisch karakter. Het ontstaan grijpt psychosociaal diep in. Het is vaak zichtbaar en kan verminking van het lichaam vormen en dit naast de eerdere beschadiging voortvloeiend uit de operatie of het trauma. Patiënten worden opnieuw geconfronteerd met hun ziekte omdat elke verandering in hun lichaam opgevat kan worden als een voortschrijdend proces van de aandoening. Vanuit het psychosociale perspectief ervaren mensen die lymfoedeem ontwikkelen na medisch ingrijpen wegens kanker meer klachten, dan mensen na een medisch ingrijpen wegens kanker zonder lymfoedeem. Deze klachten kunnen zijn; pijn, depressie, angst, functionele beperkingen, verminderde aanpassing aan de ziekte, verminderde sociale steun en een verstoord zelfbeeld.

Begeleiding van een patiënt met een lymfoedeem is van essentieel belang. Het chronische verloop van deze aandoening vraagt om het geven van duidelijke informatie, voorlichting en instructie met betrekking tot de behandeling, aanpassing van leefwijze en voorkomen van predisponerende factoren. De patiënt die goed begeleidt wordt, leert omgaan met de verandering die het lymfoedeem met zich meebrengt in zijn fysieke, psychologische en sociale functioneren. Zo wordt het leven van de patiënt verruimd en de kwaliteit van leven verbeterd.

Verwijscultuur

Het verwijzen van een patiënt met een lymfoedeem naar de oedeemtherapeut is geen vanzelfsprekendheid. Onbekendheid bij de verwijzers met de lymfproblematiek en de oedeemtherapie ligt hieraan ten grondslag. De klachten die de patiënt met een lymfoedeem ervaart worden niet altijd serieus genomen. De patiënt moet veelal mondig en op de hoogte zijn van de oedeemtherapie en over het nodige doorzettingsvermogen beschikken om niet met een kluitje in het riet gestuurd te worden.

Het duurt veelal erg lang voordat een patiënt met een lymfoedeem uiteindelijk in het behandeltraject komt. Dit is van invloed op de behandelduur en de intensiviteit van de behandeling van het lymfoedeem alsook voor de kwaliteit van leven van de patiënt met een lymfoedeem.

Lymfoedeemspreekuur poli plastische chirurgie Medisch Universitair Centrum Maastricht

In het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) is een lymfoedeemspreekuur op de poli plastische chirurgie. Hier worden patiënten naar verwezen met verdenking op secundair lymfoedeem. Het lymfoedeemspreekuur staat onder leiding van plastisch chirurg Dr. Qiu Shao. Tijdens het spreekuur zijn verschillende disciplines aanwezig nml: een plastisch chirurg, een uroloog, een dermatoloog, een vasculair specialist en een huid- en oedeemtherapeut.

Er zal met behulp van zorgvuldige diagnostiek gekeken worden of er sprake is van lymfoedeem en wordt in het spreekuur besloten welk zorgpad de patiënt gaat volgen. Dit zorgpad wordt ook opgevolgd en geëvalueerd.

De huisarts of specialist kan u verwijzen naar dit spreekuur.