Compressietherapie

Therapeutische elastische kousen

Om het effect van een oedeembehandeling te behouden, worden de aangedane ledematen (of ledemaat) met continue druk ingezwachteld . Hiermee wordt het uittreden van vocht vanuit de bloedvaten tegen gegaan en de afvoer van lymfe ondersteunt. Het is van belang om compressietherapie in combinatie met bewegingsoefeningen te doen, zodat de “spierpompfunctie” goed wordt aangezet. Tijdens het aanspannen (lopen of knijpen) van de spieren worden de aders en lymfebanen even dicht gedrukt en tegelijktijd worden bloed en lymfe omhoog geduwd. De zwachtel geeft hierbij extra ondersteuning van buitenaf. Naarmate er meer bewogen wordt met het aangedane lichaamsdeel zal het succes van de behandeling groter zijn.

De compressietherapie is dus altijd in combinatie met bewegen. In een later stadium, wanneer de zwelling niet meer afneemt of voldoende oedeemafname bereikt is, wordt een elastische kous aangemeten. Zowel de zwachtels als de elastische kous vallen onder de compressietherapie en samen met het bewegen spreekt men dus van ambulante compressietherapie.

      

Therapeutische elastische kousen

Om verergering van klachten te voorkomen is het belangrijk om tijdig een therapeutisch elastische kous te gaan dragen. Het voorschrijven van een therapeutische elastische kous moet door een medicus geschieden. Bij de behandeling van het lymfoedeem wordt voornamelijk gebruik gemaakt van aangemeten, vlakgebreide kousen, die op maat worden gemaakt. Voor de benen is dat klasse III of klasse IV en voor de arm klasse II.

Voor het opmeten van een elastische kous kunt u terecht bij Huidtherapie Maastricht. De bestellingen worden naar een landelijke inkoopcentrale (HHC=Human HealthCare) gestuurd. Het duurt ca 10 werkdagen voordat de elastische kous geleverd wordt. De kous wordt door de huidtherapeut vóór het dragen goed onderzocht op eventuele aanmeet- of fabrieksfouten. U draagt vervolgens iedere dag van ’s morgens tot ’s avonds de kous. Tijdens het slapen is de kous uit. Na een korte periode wordt u weer teruggezien voor een kouscontrole. Kies voor meer informatie het tabje “Aanmeten elastische kous”.